Casa Crețulescu-Lahovary: fișă istorică

Adrese | str. Sf. Apostoli nr. 42 (cca. 1895); str. Sf. Apostoli nr. 15 (cca. 1899); str. Sapienței nr. 5 (cca. 1905 – ante 1927); str. Sapienței nr. 7? (ante 1927 – ante 1934); str. Sapienței nr. 9 (cca. 1934 – post 1937); str. Vigilenței nr. 3 (ante 1950 – prezent).

Vecinătăți & subdiviziuni administrative | Culoarea de Verde, mahalaua / suburbia Arhimandritului / Sf. Apostoli (sec. XIX); Sector III Albastru (1926-1950); Sector 5 (prezent).

Structura & istoricul parcelei | Mare curte boierească închisă din cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-lea într-un patrulater delimitat de viitoarele ulițe Mihai Vodă (N), Poliției (E), Brutus (E și S), Sf. Apostoli (V), cu acces printr-o fundătură dinspre ulița Sf. Apostoli. Învecinată la mijloc de sec. XIX cu parcelele aliniate la ulița Mihai Vodă, printre care propr. Hiotu și Buzoianu (N), propr. Hristopol (E), o grădină cu deschidere la ulița Brutus, probabil parte a aceleiași proprietăți (S) și parcelele aliniate la ulița Sf. Apostoli, printre care propr. Bobe (V). Includea la mijloc de sec. XIX casa propriu-zisă și paraclisul cunoscut azi ca biserica Sapienței. Str. Sapienței deschisă prin prelungirea fundăturii din str. Sf. Apostoli până în str. Poliției la 1893-1894. Proprietate parcelată de Fundația Berkowitz în 1934, ocazie cu care s-a trasat Aleea Sapienței (actuala str. Vigilenței)

Regim de înălțime & structură imobil | SP+P+1E+pod

Faze de construcție & datare | Nucleu constructiv de sec. XVIII, cel mai probabil ante 1789.
Faza 1 (sec. XVIII – cca. 1875): structura & aspectul de epocă fanariotă păstrat fără alterări majore: intrare cu foișor & cerdac de lemn pe latura de N, pseudo-sacnasiu rectangular pe latura de S, fațadă S fără ornamente.
Faza 2 (cca. 1875-1895): demolarea anexei de pe latura de E, remanierea fațadelor (ferestrele în plin cintru de pe colțul de SV) și probabil zidirea foișorului de pe latura de N.
Faza 3 (1909): reparații & amenajări minore după incendiul din noaptea de 21-22 apr. 1909.
Faza 4 (post 1911 / ante 1927): construcția corpului cu scară de serviciu pe colțul de SE, remanierea fațadelor și probabil refacerea intrării pe latura de V. De pus în legătură cu detașarea casei de parcela bisericii Sapienței și intrarea sa în proprietatea Băncii de Credit Român (1911);
Faza 5 (cca. 1934-1939): demolarea foișorului de pe latura de N și a colțului de NV odată cu construcția blocului modernist de pe str. Vigilenței nr. 1. După parcelarea proprietății Fundației Berkowitz.

Arhitect / meșteri / constructori | –

Stilistică | Vernacular muntenesc cu influențe otomane la nivelul organizării spațiului de locuire (faza 1). Neoclasic sau istorism eclectic timpuriu (faza 2, insuficient documentat). Neoclasic târziu (fazele 4-5).

Proprietari
cca. 1710 – 1746: marele vornic Iordache Crețulescu (1680-1746);
1746 – 1769: marele ban Constantin Crețulescu (1707-1769);
1769 – ?: marele ban Manolache Crețulescu;
? – ante 1844/46: marele clucer Gheorghe Crețulescu;
ante 1844/46 – 1878: aga Emanoil / Manolache Cretzulescu (1806-1878);
1878 – cca. 1884: Emanoil Kretzulescu (1836-1904/8);
cca. 1884 – 1898: Olimpia Lahovary (n. Arsaki, 1824-1898);
1898 – 1911: Alexandru Em. Lahovary (1855-1950);
1911 – cca. 1930-1: Banca de Credit Român;
cca. 1930-1 – mart. 1941: Fundația „Loebel și Sarah Berkowitz”, Orfelinatul „Căminul Copiilor”;
mart. 1941 – post iun. 1999: statul român (în administrarea Ministerului Sănătății).

Locatari
1902 – 1911/12: Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
cca. 1965 – 1970: Căminul „Casa Orbilor”;
cca. 1995: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 5;

Protecție juridică | Neclasat. Zona protejată nr. 76 (biserica Mihai Vodă – Sapienței).


Surse primare

Surse cartografice:
Plan Purcel (1789) & Ernst (1791);
Plan Borroczyn I (1844-46), pl. 38 & 49; plan Borroczyn II (1852) & Jung (1856), c. D-E5;
Plan Pappasoglu (1871) + Planul Comisii Coloarei de Verde (1875): indistinct (acoperită de legenda Casarma Serg. de Oraș);
Planul orașului București (Inst. Geogr. al Armatei), ed. 1895-9 și 1911, c. XIV C;
Plan fotogrametric al orașului București, Compagnie Aérienne Française (1927), c. XIV C;
SANIC, fond Krețulescu, d. 784, f. 15-16: schițe de situație ale limitei propr. Lahovary înspre str. Sapienței;
Plan cadastral 1/500, c. XIV C4 (1955);
Plan cadastral 1/500, c. XIV C4 (1995).

Legislație & acte normative:
Monitorul Comunal XXVI.31 (29 iul. 1912), p. 588; XXVII.7 (17 feb. 1913), p. 94; LVIII.8 (19 feb. 1933), p. 56; LIX.12 (25 mart. 1934), p. 38-39; LIX.34 (19 aug. 1934), p. 12; LX.4 (27 ian. 1935), p. 13; LXII.49 (5 dec. 1937), p. 15; LXIII.2 (9 ian. 1938), p. 13-14;
Proces-verbal nr. 781/1940 al Comisiunii pentru înființarea cărților funciare în București;
OUG 83/8 iun. 1999, Monitorul Oficial 266 (10 iun. 1999), anexă §1.

Materiale de arhivă:
SANIC, fond Krețulescu, d. 671: partajul propr. Olimpiei Lahovary (2 dec. 1899);
SANIC, fond Krețulescu, d. 784, f. 1-10: procesul lui Alexandru Em. Lahovary împotriva Ecaterinei Gärtner (zisă Ecaterina Georgescu) și Ecaterinei Maria Laxer cu privire la proprietatea locuinței preotului capelei Lahovary (i.e. bis. Sapienței, 1927-1930);
SANIC, fond Krețulescu, d. 784, f. 11-12: act de danie a capelei fam. Lahovary-Kretzulescu-Arsache (i.e. bis. Sapienței) și al locuinței preotului din str. Sapienței nr. 5 către Sf. Arhiepiscopie a Bucureștilor (20 oct. 1931).
SMBAN, PMB Tehnic 1050/1895 (inv. vechi 1387/1895): autorizația de construcție a vilei de pe aceeași parcelă (azi str. Vigilenței 7).

Ghiduri, anuare & cărți de telefon:
Anuarul Bucurescilor (C. Göbl) 1904, 10; 1906, 10.

Presă
Gazeta Transilvaniei 98 / 4 (17) mai 1905, 3;
Tribuna 17 mai 1908, 3: localul Sf. Sinod, str. Sapienței;
Biserica Orthodoxă Română XXXIII.2 (1909), 218-223; XXXIII.3 (1909), 250 & 259-61; XXXIII.3 (1909), 264-6; XXXIII.8 (1909), p. 867.

Surse vizuale


Bibliografie

Bădescu, E. & Oltean, R. 2012. Carol Popp de Szathmári Fotograful Bucureștilor | Photographer of Bucharest. Ed. a 2-a adăugită. București: Art Historia, pp. 8-9 și 44;
Bonciocat, Derer & Popa. 2013. București demolat. Arhive neoficiale de imagine | Demolished Bucharest. Unofficial archive images. București: Fundația INES, p. 117-19;
Chițulescu, P. (ed.) 2012. Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod. Istorie și actualitate: 1912-2012. București: Editura Basilica a Patriarhiei Române, pp. 11-13;
Costescu, G. 1944. Bucureștii vechiul regat. București: Editura Universul, p. 338;
Giurescu, D.C. 1989. The Razing of Romania’s Past, Washington, D.C.: The Preservation Press, p. [30];
Ionescu, D. 1991. „O veche casă bucureșteană în mahalaua Dudescului – Casa Cilibiului”, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 2.4, p. 48;
Stoica, L. & Ionescu-Ghinea, N. 2005. Enciclopedia lăcașurilor de cult din București: bisericile ortodoxe. București: Universalia, pp. 385-6;

Galerie foto


Ultima revizuire a fișei: 17 martie 2020.

Classical scholar, off-hours antiquarian & musical explorer. Reluctant social media user.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s